Catalog

44 Titles
Monografioje EAP 24

(NE) MISLE NA BOGA: Antropološka studija verskog života u zatvorima u Srbiji

Lidija B. Radulović
20 February 2024
Monografije EAP 5

Objašnjenje u antropologiji: Polemike

Nina Kulenović
25 January 2024
Monografije EAP 4

Objašnjenje u antropologiji: Istorijski kontekst

Nina Kulenović
24 January 2024
Monografije EAP 25

Internet mimovi između folklora i popularne kulture

Ana Banić Grubišić
18 October 2023
Monografije EAP 23

Antropologija folklora

Dragana Antonijević
14 May 2023
Monigrafije EAP 3

Povratak nasleđu: Ogled iz primenjene humanistike

Miloš Milenković
29 December 2022
Etnološka biblioteka, Posebna izdanja, knj. 16

Огледи из антропологије организације

Bogdan Dražeta
24 December 2023
Etnološka biblioteka 80

Antropologija multikulturalizma: Od politike identiteta ka očuvanju kulturnog nasleđa

Miloš Milenković
14 December 2022
Etnološka biblioteka 79

Srpska revolucija u modernom svetskom sistemu

Vladimir Ribić
30 December 2022
Etnološka biblioteka 76

Traženje značenja

Dragana Antonijević, Ivan Kovačević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 61

Ogledi o jugoslovenskom kulturnom nasleđu

Ivan Kovačević (ed)
24 January 2024
Etnološka biblioteka 54

Politička antropologija i moderni svetski sistem

Vladimir Ribić
30 December 2022
Etnološka biblioteka 51

Ogledi iz antropologije i semiotike folklora

Dragana Antonijević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 50

Antropologija između scijentizma i disolucije

Ivan Kovačević
13 December 2022
1-25 of 44