Rizik i poricanje: Antropološko proučavanje kovida-19 u Srbiji 2020-2022.

Authors

Bojan Žikić
Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Keywords:

Kovd-19, Srbija, upravljanje rizikom, poricanje rizika, kognitivna antropologija, medicinska antropologija

Synopsis

У овој студији представио сам оба основна начина размишљања, као и происходећих понашања, у вези са личним односом према ризику од ковида-19: онај који је прихватио дату болест као стварну опасност по сопствено здравље и утицао на позитиван однос према управљању ризиком, као и онај који је порицао било болест саму по себи, било опасност од ње, те утицао на негативан однос према управљању ризиком од ње. Први вид културне мисли почива на поверењу у друштвене установе – какве су систем јавног здравства, државна управа или формално образовање, а други се одликује неповерењем према свему томе. Као што је то изнето већ – први представља производ модерности, а други производ постмодерности као уопштених, можда чак и поједностављених, али нипошто погрешних начина описивања перспектива сагледавања света. Када називам дате начине размишљања културним мислима имам у виду то да представљеју устаљене, научене и дискурзивно комунициране обрасце виђења нечега – у овом случају тога како изгледа свет у којем живимо.

Downloads

Published

7 December 2023