Popular Culture

7 Titles

All Books

ANTROPOLOGIJA SPORTA, IGARA I DETINJSTVA: U čast dr Aleksandra Krela (1968-2021)

Bojan Žikić, Ivan Đorđević, Vladeta Petrović
30 December 2022
Monografije EAP 19

Film, fudbal i politika

Ivan Kovačević
13 December 2022
Monografije EAP 25

Internet mimovi između folklora i popularne kulture

Ana Banić Grubišić
18 October 2023
Etnološka biblioteka 43

Likovi domaćih viceva: Socijalni tipovi lude u savremenim vicevima

Vesna Trifunović
21 December 2022
Etnološka biblioteka, knj. 47

Naš svet, drugi svetovi: Antropologija, naučna fantastika i kulturni identiteti

Bojan Žikić (ed)
22 January 2024
Etnološka biblioteka 38

Strah i kultura

Ivan Kovačević, Bojan Žikić, Ivan Đorđević
13 December 2022