Semiotics

4 Titles

All Books

Monografije EAP 25

Internet mimovi između folklora i popularne kulture

Ana Banić Grubišić
18 October 2023
Etnološka biblioteka 33

Karađorđe i Miloš: Mit i politika

Dragana Antonijević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 51

Ogledi iz antropologije i semiotike folklora

Dragana Antonijević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 40

STRUKTURALNA ANTROPOLOGIJA DANAS: U čast Kloda Levi-Strosa

Dragana Antonijević (ed)
23 January 2024