Ogledi iz antropologije i semiotike folklora

Authors

Dragana Antonijević
Faculty of Philosophy, University of Belgrade
https://orcid.org/0000-0003-2807-0820

Keywords:

folklor, antropologija, semiotika, strukturalna analiza

Synopsis

Metodološki ogledi, kako je autorka ove knjige Dragana Antonijević nazvala teorijsko-metodološke folklorističke analize koje je u knjizi predstavljala i kritički razmatrala, odabrani su prema ličnom afinitetu autorke, a dolaze iz različitih naučnih disciplina iz kojih je folkloristika crpla svoje teorijske koncepte: antropologije i strukturalne antropologije, semiotike, narativnih teorija i sociologije. Zajednička nit ovih metodoloških eksperimenata jeste folklorni tekst kao glavni predmet istraživanja odnosno krajnji proizvod složene folklorne komunikacije. Druga objedinjujuća crta jeste njihova inovativnost kao eksperimenata u odnosu na vreme, mesto i stanje folkloristike u trenutku kada su nastali, odnosno same metode i interpretativnog postupka koji je primenjen. Dragana Antonijević je na stručan, inspirativan i instruktivan način razmotrila ove analitičke radove i njihovu metodološku osnovu, od kojih su neki potpuno ili slabo poznati srpskoj naučnoj javnosti. Prvo poglavlje predstavlja kritičko razmatranje zaokruženog teorijsko-metodološkog koncepta američkog folkloriste-sociologa Gerija Alana Fajna. Drugo, treće i četvrto poglavlje su međusobno bliski po osnovnoj metodologiji koja ih povezuje – strukturalizmu, mada primenjenog na različite načine i inspirisanog od različitih strukturalističkih autora, a koje su ponudile srpska folkloristkinja-filolog Nada Milošević-Đorđević, američka folkloristkinja-psiholog Beverli Krejn, i još jedna srpska folkloristkinja-antropolog – autorka ove knjige.

 

Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar (Beograd, 2010)

 

Author Biography

Dragana Antonijević, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Downloads

Published

13 December 2022