Objašnjenje u antropologiji: Istorijski kontekst

Authors

Nina Kulenović
Institut za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Synopsis

Osnovni predmet monografi je koja se nalazi pred čitaocem jeste rasprava o statusu objašnjenja u antropologiji, kontinuirani i nikad formalno neokončani spor oko metoda. Spor oko metoda u čijem se sklopu reprodukuju u XIX veku uspostavljene razlike između dveju tradicija, Naturwissenchaft en i Geisteswissenschaften, između nomotetskog i idiografskog istraživanja, prati antropologiju od vremena njene akademske institucionalizacije kao discipline. Pod uticajem niza unutrašnjih i spoljašnjih činilaca taj se spor periodično reaktuelizuje i antropolozi obnavljaju borbu oko metoda nasleđenu iz XIX veka.

Downloads

Forthcoming

24 January 2024