Folklore

10 Titles

All Books

Monografije EAP 23

Antropologija folklora

Dragana Antonijević
14 May 2023

ANTROPOLOGIJA SPORTA, IGARA I DETINJSTVA: U čast dr Aleksandra Krela (1968-2021)

Bojan Žikić, Ivan Đorđević, Vladeta Petrović
30 December 2022
Etnološka biblioteka 28

Antropologija tranzicije

Ivan Kovačević
13 December 2022
Monografije EAP 25

Internet mimovi između folklora i popularne kulture

Ana Banić Grubišić
18 October 2023
Etnološka biblioteka 32

Karađorđe i Miloš: Između istorije i predanja

Dragana Antonijević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 33

Karađorđe i Miloš: Mit i politika

Dragana Antonijević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 43

Likovi domaćih viceva: Socijalni tipovi lude u savremenim vicevima

Vesna Trifunović
21 December 2022
Etnološka biblioteka 51

Ogledi iz antropologije i semiotike folklora

Dragana Antonijević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 38

Strah i kultura

Ivan Kovačević, Bojan Žikić, Ivan Đorđević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 76

Traženje značenja

Dragana Antonijević, Ivan Kovačević
13 December 2022