Stranac ovde, stranac tamo : antropološko istraživanje kulturnog identiteta gastarbajtera

Authors

Dragana Antonijević
Faculty of Philosophy, University of Belgrade
https://orcid.org/0000-0003-2807-0820

Keywords:

gastrabajteri, privremeni rad u inostranstvu, kulturni identitet, životne priče, narativna analiza, migracije

Synopsis

Odlazak nekvalifikovanih i niskokvalifikovanih radnika i poljoprivrednika sa ovih prostora na privremeni rad u zapadnu Evropu, odnosno fenomen gastarbajtera, koji je centralni fokus interesovanja ove knjige, nije bio ozbiljan ni posvećen predmet proučavanja u domaćoj etnologiji/antropologiji. Upravo zbog uočene nedovoljnosti etnološko-antropoloških radova o gastarbajterima u Srbiji, namera ove knjige bila je da se utvrdi konceptualni sadržaj kulturnog identiteta gastarbajtera. Kulturni identitet je shvaćen kao skup stavova, verovanja i vrednosti koje ljudi imaju o sebi u odnosu na grupu kojoj pripadaju, a što posebno dolazi do izražaja kada ljudi dođu u kontakt sa drugačijom kulturom. Namera je bila da se u obzir uzmu različiti parametri konstrukcije njihovog identiteta i iz različitih uglova sagledaju procesi, diskursi i predstave vezane za ovu sociokulturnu i ekonomsku grupu

Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar (Beograd, 2013)

 

Author Biography

Dragana Antonijević, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Department of Ethnology and Anthropology

Downloads

Published

13 December 2022