ПРЕДУЗЕТНИШТВО И КУЛТУРА: Антрополошка анализа економског понашања предузетника у Србији

Authors

Miloš Matić
Etnografski muzej u Beogradu

Synopsis

Антрополошко промишљање културе економских односа, економског понашања и, уопштено, културе стицања и потрошње добара, као и било које друго антрополошко истраживање у време недовршеног процеса транзиције, може да буде незахвалан и непријатан задатак. Посматрано из методолошког угла, истраживање у време транзиције поставља антрополога у неку врсту парадокса, у позицију рискантног ходања по маргинама културе, у скуп недовољно или непотпуно дефинисаних или чак потпуно недефинисаних односа и процеса, те га самим тим приморава да се бави нестабилним културним системима и феноменима.

Downloads

Forthcoming

24 January 2024