Political Anthropology

6 Titles

All Books

Etnološka biblioteka 23

Antropologija savremenosti

Saša Nedeljković (ed)
23 January 2024
Etnološka biblioteka 33

Karađorđe i Miloš: Mit i politika

Dragana Antonijević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 54

Politička antropologija i moderni svetski sistem

Vladimir Ribić
30 December 2022
Etnološka biblioteka 79

Srpska revolucija u modernom svetskom sistemu

Vladimir Ribić
30 December 2022
Etnološka biblioteka 76

Traženje značenja

Dragana Antonijević, Ivan Kovačević
13 December 2022