History of Anthropology

8 Titles

All Books

Etnološka biblioteka 45

Istorija postmoderne antropologije. Intertemporalna heterarhija

Miloš Milenković
14 December 2022
Etnološka biblioteka 27

Istorija postmoderne antropologije: Posle postmodernizma

Miloš Milenković
14 December 2022
Etnološka biblioteka 24

Istorija postmoderne antropologije: Teorija etnografije

Miloš Milenković
13 December 2022
Monografije EAP 1

Istorija srpske antropologije

Ivan Kovačević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 12

Problem etnografski stvarnog: Polemika o Samoi u krizi etnografskog realizma

Miloš Milenković
13 December 2022
Etnološka biblioteka 40

STRUKTURALNA ANTROPOLOGIJA DANAS: U čast Kloda Levi-Strosa

Dragana Antonijević (ed)
23 January 2024