Strah i kultura

Authors

Ivan Kovačević
Faculty of Philosophy, University of Belgrade
https://orcid.org/0000-0003-4645-051X
Bojan Žikić
Faculty of Philosophy, University of Belgrade
https://orcid.org/0000-0002-3276-1061
Ivan Đorđević
The Institute of Ethnography SASA, Belgrade

Keywords:

strah, masovna kultura, žanr, nacionalni identitet, otpor

Synopsis

Knjiga "Strah i kultura" osvetljava tri aspekta straha u životu modernog čoveka. Među mnogobrojnim aspektima kulturne elaboracije straha, autori su izabrali one fenomene koji odslikavaju strah u masovnoj kulturi i njegove moguće transformacije u stvarne strahove.

Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar (Beograd, 2008)

Author Biographies

Ivan Kovačević, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Odeljenje za etnologiju i antropologiju

Bojan Žikić, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Odeljenje za etnologiju i antropologiju

Ivan Đorđević, The Institute of Ethnography SASA, Belgrade

Etnografski institut SANU, Beograd

Downloads

Published

13 December 2022