Karađorđe i Miloš: Između istorije i predanja

Authors

Dragana Antonijević
Faculty of Philosophy, University of Belgrade
https://orcid.org/0000-0003-2807-0820

Keywords:

Karađorđe, knez Miloš, istorija, anegdote, predanja, drame, mitizacija vođa Srpske revolucije

Synopsis

U ovoj monografiji autorka nastoji da oslika vreme, okolnosti i događaje koji su obeležili Srpsku revoluciju, kako njenu ratnu tako i mirnodopsku fazu (1804-1835). Načinjen je detaljan uvid u scenu srpskog društva u prvoj polovini XIX veka kroz analizu istoriografskih, ekonomskih, sociopsiholoških i demografskih karakteristika. Ispitan je način na koji istorijski sadržaji podležu narativizaciji i folklorizaciji, odnosno, kako se preoblikuju u mitska, legendarna i anegdotalna kazivanja u usmenoj narodnoj tradiciji. Žižnu tačku ovih razmatranja čine vođe Srpske revolucije - vožd Karađorđe i knez Miloš Obrenović. Kao nacionalnim junacima, Spasiocima i Očevima nacije, pripisana su im snažna značenja, pretvarajući njihove biografije u delotvorne mitske konstrukte koji daju pečat političkim zbivanjima i narodnom shvatanju sopstvene istorije. Detaljno su analizirane njihove foklorizovane biografije i drame napisane o njima s namerom da se istaknu i objasne svi oni momenti u njihovom životu koji su na bitan način doprineli mitizaciji njihovih likova i uloga u nacionalnoj istoriji.

Author Biography

Dragana Antonijević, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Downloads

Published

13 December 2022