“IN THE NAME OF” EUROPE: On the counterindications of social science and humanities research assessment criteria (in Serbia)

Authors

Miloš Milenković
Faculty of Philosophy, University of Belgrade
https://orcid.org/0000-0001-5534-3375

Keywords:

vrednovanje istraživanja, vrednovanje – društvene nauke, vrednovanje – humanistika, naučni časopisi

Synopsis

Osnovni cilj ovog antropološkog kvalitativnog is- traživanja, nedavno sprovedenog među srpskim društveno-humanističkim (DH) naučnicima, bio je da se ustanovi (samo)percepcija njihove društvene uloge i uticaja u odnosu na važeće kriterijume i postupke vrednovanja istraživanja. Nalazi pokazuju da oni postojeći sistem vredno- vanja, razvijen za potrebe i u skladu s interesima drugih naučnih polja, doživljavaju kao osujećujući, uvredljiv, društveno štetan, antievropski, pseudokosmopolitski, antinaučan, antinacionalan, pa i primitivan. Oni smatraju da se u takvoj poziciji nalaze usled sistemskog, strateškog derogiranja od strane kolega iz drugih naučnih polja koji čine većinu u telima koja donose odluke u oblasti naučne i visokoobrazovne politike. Ovaj nalaz ne ide u prilog optimizmu s kojim se nastavljaju reforme u sektoru visokog obrazovanja, nauke i istraživanja, kao i inovacija i razvoja. Naprotiv , deluje da će nastavak insistiranja na, u međunarodnim naučnim krugovima napuštenim scijentometrijskim kriterijuma poimanja i vrednovanja nauke, dovesti do još štetnijih posledica od onih do danas izazvanih reformom. Davanje prednosti tehnološkom konceptu razvoja zanemarilo je kulturne funkcije nauke, a društveno-humanističkih nauka posebno, kreirajući društveno, politički i ekonomski štetne posledice. Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosije studio (Beograd, 2020)

Author Biography

Miloš Milenković, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Odeljenje za etnologiju i antropologiju / Department of Ethnology and Anthropology

Downloads

Forthcoming

15 December 2022