Cultural Anthropology

5 Titles

All Books

Monografije EAP 23

Antropologija folklora

Dragana Antonijević
14 May 2023
Monografije EAP 4

Objašnjenje u antropologiji: Istorijski kontekst

Nina Kulenović
24 January 2024
Monografije EAP 5

Objašnjenje u antropologiji: Polemike

Nina Kulenović
25 January 2024
Etnološka biblioteka 61

Ogledi o jugoslovenskom kulturnom nasleđu

Ivan Kovačević (ed)
24 January 2024