Zbornici radova

5 Titles

Zbornici radova (ZR)

All Books

Etnološka biblioteka 23

Antropologija savremenosti

Saša Nedeljković (ed)
23 January 2024

ANTROPOLOGIJA SPORTA, IGARA I DETINJSTVA: U čast dr Aleksandra Krela (1968-2021)

Bojan Žikić, Ivan Đorđević, Vladeta Petrović
30 December 2022
Etnološka biblioteka, knj. 47

Naš svet, drugi svetovi: Antropologija, naučna fantastika i kulturni identiteti

Bojan Žikić (ed)
22 January 2024
Etnološka biblioteka 61

Ogledi o jugoslovenskom kulturnom nasleđu

Ivan Kovačević (ed)
24 January 2024
Etnološka biblioteka 40

STRUKTURALNA ANTROPOLOGIJA DANAS: U čast Kloda Levi-Strosa

Dragana Antonijević (ed)
23 January 2024