Etnološka biblioteka

24 Titles
 Etnološka biblioteka

Etnološka biblioteka (EB)

Izdavači:

Srpski genealoški centar (SGC), Beograd

Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

All Books

Etnološka biblioteka 50

Antropologija između scijentizma i disolucije

Ivan Kovačević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 80

Antropologija multikulturalizma: Od politike identiteta ka očuvanju kulturnog nasleđa

Miloš Milenković
14 December 2022
Etnološka biblioteka 28

Antropologija tranzicije

Ivan Kovačević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 45

Istorija postmoderne antropologije. Intertemporalna heterarhija

Miloš Milenković
14 December 2022
Etnološka biblioteka 27

Istorija postmoderne antropologije: Posle postmodernizma

Miloš Milenković
14 December 2022
Etnološka biblioteka 24

Istorija postmoderne antropologije: Teorija etnografije

Miloš Milenković
13 December 2022
Etnološka biblioteka 48

Ka politici srpske antropologije za XXI vek

Miloš Milenković
14 December 2022
Etnološka biblioteka 32

Karađorđe i Miloš: Između istorije i predanja

Dragana Antonijević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 33

Karađorđe i Miloš: Mit i politika

Dragana Antonijević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 43

Likovi domaćih viceva: Socijalni tipovi lude u savremenim vicevima

Vesna Trifunović
21 December 2022
Etnološka biblioteka 51

Ogledi iz antropologije i semiotike folklora

Dragana Antonijević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 12

Problem etnografski stvarnog: Polemika o Samoi u krizi etnografskog realizma

Miloš Milenković
13 December 2022
Etnološka biblioteka 44

Problem evropskog identiteta: Uvod u antropologiju Evropske unije

Ivana Gačanović
21 December 2022
Etnološka biblioteka 38

Strah i kultura

Ivan Kovačević, Bojan Žikić, Ivan Đorđević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 20

Tradicija modernog: Prilozi istoriji savremene antropologije

Ivan Kovačević
12 December 2022
Etnološka biblioteka 76

Traženje značenja

Dragana Antonijević, Ivan Kovačević
13 December 2022
Etnolološka biblioteka 39

Urbane legende: Ogledi iz američkog folklora

Ivan Kovačević
7 December 2022
Etnološka biblioteka, Posebna izdanja, knj. 16

Огледи из антропологије организације

Bogdan Dražeta
24 December 2023