New Releases

Monografioje EAP 24

(NE) MISLE NA BOGA: Antropološka studija verskog života u zatvorima u Srbiji

Lidija B. Radulović
20 February 2024
Monografije EAP 5

Objašnjenje u antropologiji: Polemike

Nina Kulenović
25 January 2024
Etnološka biblioteka 23

Antropologija savremenosti

Saša Nedeljković (ed)
23 January 2024
Etnološka biblioteka 40

STRUKTURALNA ANTROPOLOGIJA DANAS: U čast Kloda Levi-Strosa

Dragana Antonijević (ed)
23 January 2024
Etnološka biblioteka, knj. 47

Naš svet, drugi svetovi: Antropologija, naučna fantastika i kulturni identiteti

Bojan Žikić (ed)
22 January 2024
Etnološka biblioteka, Posebna izdanja, knj. 16

Огледи из антропологије организације

Bogdan Dražeta
24 December 2023
Monografije EAP 25

Internet mimovi između folklora i popularne kulture

Ana Banić Grubišić
18 October 2023
Monografije EAP 23

Antropologija folklora

Dragana Antonijević
14 May 2023
Etnološka biblioteka 54

Politička antropologija i moderni svetski sistem

Vladimir Ribić
30 December 2022
Etnološka biblioteka 79

Srpska revolucija u modernom svetskom sistemu

Vladimir Ribić
30 December 2022

ANTROPOLOGIJA SPORTA, IGARA I DETINJSTVA: U čast dr Aleksandra Krela (1968-2021)

Bojan Žikić, Ivan Đorđević, Vladeta Petrović
30 December 2022
Etnološka biblioteka 44

Problem evropskog identiteta: Uvod u antropologiju Evropske unije

Ivana Gačanović
21 December 2022
Etnološka biblioteka 43

Likovi domaćih viceva: Socijalni tipovi lude u savremenim vicevima

Vesna Trifunović
21 December 2022
Etnološka biblioteka 80

Antropologija multikulturalizma: Od politike identiteta ka očuvanju kulturnog nasleđa

Miloš Milenković
14 December 2022
Etnološka biblioteka 27

Istorija postmoderne antropologije: Posle postmodernizma

Miloš Milenković
14 December 2022
Etnološka biblioteka 45

Istorija postmoderne antropologije. Intertemporalna heterarhija

Miloš Milenković
14 December 2022
Etnološka biblioteka 48

Ka politici srpske antropologije za XXI vek

Miloš Milenković
14 December 2022
Etnološka biblioteka 51

Ogledi iz antropologije i semiotike folklora

Dragana Antonijević
13 December 2022
Monografije EAP 19

Film, fudbal i politika

Ivan Kovačević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 28

Antropologija tranzicije

Ivan Kovačević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 32

Karađorđe i Miloš: Između istorije i predanja

Dragana Antonijević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 33

Karađorđe i Miloš: Mit i politika

Dragana Antonijević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 50

Antropologija između scijentizma i disolucije

Ivan Kovačević
13 December 2022
Monografije EAP 1

Istorija srpske antropologije

Ivan Kovačević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 76

Traženje značenja

Dragana Antonijević, Ivan Kovačević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 38

Strah i kultura

Ivan Kovačević, Bojan Žikić, Ivan Đorđević
13 December 2022
Etnološka biblioteka 12

Problem etnografski stvarnog: Polemika o Samoi u krizi etnografskog realizma

Miloš Milenković
13 December 2022
Etnološka biblioteka 24

Istorija postmoderne antropologije: Teorija etnografije

Miloš Milenković
13 December 2022
Etnološka biblioteka 20

Tradicija modernog: Prilozi istoriji savremene antropologije

Ivan Kovačević
12 December 2022
Etnolološka biblioteka 39

Urbane legende: Ogledi iz američkog folklora

Ivan Kovačević
7 December 2022