Film, fudbal i politika

Authors

Ivan Kovačević
Faculty of Philosophy, University of Belgrade
https://orcid.org/0000-0003-4645-051X

Keywords:

antropologija filma, antropologija fudbala, popularna kultura

Synopsis

Tekstovi u ovoj knjizi predstavljaju rezultat proučavanja u okviru nekoliko tema i, sledstveno tome, nekoliko antropoloških disciplina. Dve teme su fudbal i film, pa samim tim i radovi pripadaju antropologiji filma i antropologiji fudbala. Čak se može reći da natpolovični broj radova pripada istovremeno obema, jer se bave fudbalom na filmu. Prikazivanje fudbala na filmu ili, još konkretnije, prikazivanje fudbalske utakmice je bilo osnova za izbor filmova koji su analizirani. Četiri poglavlja se bave dominantno, a peto samo delimično, filmskim prikazom jedne fudbalske utakmice i to uprkos tome što je uspostavljanje odnosa fudbala i fi ma u okvirima filmskog prikaza fudbalske utakmice gotovo nemoguće.

Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu i Dosije studio, Beograd (Beograd, 2020)

Author Biography

Ivan Kovačević, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Downloads

Published

13 December 2022