Naš svet, drugi svetovi: Antropologija, naučna fantastika i kulturni identiteti

Authors

Bojan Žikić (ed)
Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Synopsis

Zbornik radova Naš svet, drugi svetovi. Antropologija, naučna fantastika i kulturni identiteti nastao je na osnovu radova, predstavljenih na istoimenom naučnom skupu, koji su organizovali Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Centar za etnološka i antropološka istraživanja tog fakulteta u decembru 2009. godine.

Skup je zamišljen kao analitički susret diskursa etnologije i antropologije sa diskursom naučne fantastike, uglavnom iz antropološke perspektive. Kulturni identitet predstavlja deljeno svojstvo ta dva diskursa: baveći se ljudskim kulturama, etnolozi i antropolozi se bave kulturnim identitetom u bilo kojoj formi; s druge strane, suštinska nakana naučne fantastike jeste dočaravanje stvarnosti koja se razlikuje od sveta u kojem živimo, a sredstvo kojim se to postiže, opet, jeste konstruisanje odgovarajućih identitetskih tvorevina koje korespondiraju, zapravo, sa našim, "ovozemaljskim" predstavama o tome šta i kako određuje neku osobu, neku grupu ljudi, sredinu u kojoj žive, način na koji se odnose prema drugim sličnim grupama, itd.

Downloads

Forthcoming

22 January 2024